Un grup d’experts insta a capitalitzar la pensió per fer viable el sistema
16 de enero de 2017
Por admin

Els pensionistes de l’estat espanyol podrien perdre la meitat del seu poder adquisitiu en 50 anys, de manera que el grup d’experts del Think Tank Civismo planteja, en un estudi, reformes «audaces» com la introducció en el sistema de la capitalització de les pensions de jubilació.

Aquesta proposta, que està recollida en l’estudi «La solució per al sistema de pensions espanyol», implica que els treballadors estalvien la seva aportació a la Seguretat Social en un compte on s’inverteix en accions, bons o un altre tipus d’actius, i la rescaten quan hagin finalitzat la seva vida laboral, i cobraran una renda vitalícia en funció de la quantitat amb la qual compten en aquest moment.

L’estudi qüestiona la sostenibilitat del sistema de pensions en un futur a causa del fet que la ràtio de treballadors per pensionistes es troba molt a prop de mínims històrics.

Segons l’informe d’aquest grup d’experts, a més de la crisi, que s’ha endut més de dos milions de cotitzants, s’imposa una altra variable molt més difícil de revertir: la demografia. Si el 1971 només el 9,7% de la població tenia més de 65 anys, avui aquesta xifra puja al 18,8% dels ciutadans, i en el 2016 es dispararà al 38,7%. Llavors, segons Civismo, tot just hi haurà 1,27 persones en edat de treballar per cada persona més gran de 65 anys, és a dir, una tercera part de la ràtio actual.

Per a Civismo, aquesta situació deixa quatre possibles alternatives: retardar l’edat de jubilació de forma progressiva, reduir substancialment les prestacions, pujar les cotitzacions socials de forma radical i optar per la capitalització de la pensió de jubilació.

L’informe sosté que les tres primeres receptes són fàcils d’executar però «molt doloroses» per a treballadors i pensionistes, mentre que la quarta alternativa és una solució «més audaç i complicada de dissenyar», però que es pot introduir eficaçment de forma progressiva. Civismo admet que demorar l’edat de jubilació als 75 anys seria pràcticament impossible per a moltes feines i persones, i «només ajornaria la fallida del sistema fins a l’any 2048».

Publicaciones relacionadas